Потребителско споразумение

ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Айс Пийк, ООД (Ice Pique, LTD) с търговска марка Ауто Хоп, AutoHop (.bg, .eu и други домейн суфикси) от една страна и потребителите на интернет сайтa AutoHop(.bg, .eu) както и всички сайтове асоцииарани с AutoHop и IcePique, включително и тези, които изискват регистрация на потребителско име и парола за вход.


1. УСЛОВИЯ за ОБСЛУЖВАНE

AutoHop.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, регистрация в каталог, безплатни обяви, дискусионни клубове, обяви, абонамент за новини, статии и десктоп тапети, наричани за краткост УСЛУГИТЕ

AutoHop.bg предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. AutoHop.bg не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес:

http://www.AutoHop.bg/privacy.html

При използване УСЛУГИТЕ на AutoHop.bg потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА AutoHop.bg ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.


2. ОПИСАНИЕ на УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че AutoHop.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. AutoHop.bg само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПОТРЕБИТЕЛЯ при РЕГИСТРАЦИЯ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на AutoHop.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

a) при попълване на регистрационната форма да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

б) да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, AutoHop.bg има право да закрие и/или изтрие информацията без специално уведомяване и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, AutoHop.bg уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.


4.ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА на AutoHop.bg

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на AutoHop.bg при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от AutoHop.bg по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на AutoHop.bg.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от AutoHop.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА или РЕКЛАМА.

AutoHop.bg изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че не е упълномощил лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни или каквито и да било други цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

AutoHop.bg си запазва правото да препубликува обяви на ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайтове асоциирани с AutoHop.bg или такива, които не изискват лична идентификация на ПОТРЕБИТЕЛЯ. AutoHop.bg може да препубликува цялостно или частично обявата както и ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (като информация за свръзка), които същият е направил публично достояние по силата на това споразумение на AutoHop.bg с цел увеличаване видимостта в Интернет и посещаемостта на обявата. ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ свързани с идентификацията на същия на AutoHop.bg (потребителско име и парола) остават достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ и AutoHop.bg (виж също т. 5 и т. 7).

AutoHop.bg си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.


5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ако същото е свободно) и ПАРОЛА за достъп до всички УСЛУГИ на AutoHop.bg, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно AutoHop.bg за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността. Също така се съгласява да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, AutoHop.bg предлага опция за възтановяване на паролата на акаунта при правилно въвждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на електронната поща асоциирана с акаунта при регистрация.

AutoHop.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.


6. ПОВЕДЕНИЕ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или разпространявано по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ чрез УСЛУГГИТЕ на AutoHop . AutoHop.bg не контролира СЪДЪРЖАНИЕТО, изпращано и разпостранявано чрез УСЛУГИТЕ и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

Използвайки Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да срещне СЪДЪРЖАНИЕ, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства AutoHop.bg няма да отговаря за каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, създадено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на СЪДЪРЖАНИЕТО, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез УСЛУГИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на AutoHop.bg, за да:

а) формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини за клиент или партньор на AutoHop или която и да било личност;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на AutoHop.bg, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

г) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, публикувано и/или разпространявано чрез УСЛУГИТЕ;

д) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация, информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или информация, която е предмет на споразумения за неразгласяване);

е) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е търговско, патентно, авторско или друго пpаво на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на AutoHop.bg;

ж) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин неразрешени рекламни материали, джънк поща, спам, "верижни писма", пренасочени с псевдо събдомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

з) да формулира, изпраща, публикува или разпространява по какъвто и да е начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите потребители на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА;

л) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по какъвто и да е начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.


7. ДРУГИ

а) AutoHop.bg си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване;

б) AutoHop.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ;

в) Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на AutoHop.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите;

г) AutoHop.bg си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни обяви;

д) AutoHop.bg си запазва правото по всяко време да отнеме правата за ползване на безплатни събдомейни на AutoHop.bg, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на нарушения на потребителското споразумение и ако услугата, базирана на тези събдомейни не е била актуализирана или контролирана през потребителска администрация (достъп през ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, съгласно т. 5) повече от 180 дни като в срок от 30 дни преди изтичането на 180 дневния срок AutoHop.bg ще прекрати видимостта към съответния събдомейн;
 
 Видимостта към съответните събдомейни или домейни ще бъде ограничена или прекратена и в случай, че квотите на ползваните услуги са превишени до момента на привеждането им в съответсвие с параметрите на ползваните услуги. AutoHop.bg си запазва правото да отнема заети от потребители събдомейни, имащи административен характер за работата на AutoHop.bg;
 
 При констатиране на събдомейн по предходната точка AutoHop.bg изпраща до потребителя уведомление за прекратяване на ползването на такъв домейн след изтичане на срока, за който е направен абонамент за домейна. Уведомлението по предходното изречение се изпраща до ползващия събдомейна потребител на оставените от него при регистрация и-мейл адреси за контакти. В случай, че потребителят е оставил некоректен адрес за контакти, уведомлението се счита за връчено, без AutoHop.bg да има задължението да издирва други негови контакти;

е) Предвид международния характер на мрежата Интернет и че AutoHop.bg е свързан с тази мрежа, AutoHop.bg не гарантира, че потокът информация към и от AutoHop.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат;

ж) AutoHop.bg използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.


За да се свържете с нас ползвайте формата на този адрес:

http://www.autohop.bg/contact-us.html

 

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.
За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.
Затвори
Вашата заявка се обработва, моля изчакайте Зарежда се, моля изчакайте