Политика относно бисквитките

1. Какво е бисквитка?

Бисквитката е текстови файл, код или софтуерен елемент, който запаметява информация, свързана с хронологията на браузъра и вида на Вашето крайно устройство в Интернет. Тя се контролира от Вашия Интернет браузър и понякога носи уникален и произволен номер. Можете да я прочетете, унищожите или измените.

2. Защо Autohop.bg използва бисквитки?

Autohop.bg винаги търси нови начини, за да подобри своите Интернет страници, както и за да предложи на Вас, Интернет потребителя, по-добра услуга и преживяване. Следователно, Autohop.bg използва различни видове бисквитки, както е посочено в настоящия документ, които гарантират предварителното съгласие на Интернет потребителя (търговски бисквитки) преди бисквитката да бъде инсталирана на неговото крайно устройство.

3. Как Autohop.bg Ви информира за бисквитките, които използва?

Когато за първи път посетите уеб портала http://www.autohop.bg, правната забележка на Интернет страницата ще Ви насочи към страница, която ще Ви предостави цялата информация за бисквитките, инсталирани и използвани от тази Интернет страница.

Вие контролирате тези бисквитки във всички случаи. Поради тази причина имате възможността да ги откажете или унищожите.

4. Как да откажете и/или деинсталирате тези бисквитки?

Можете да деинсталирате тези бисквитки по два начина.

От една страна можете да правите справка с бисквитките, които вече са инсталирани на крайното Ви устройство, чрез Вашия браузър и да ги изтриете една по една или всичките наведнъж.

Браузър Apple Safari: Раздел „Поверителност“ в меню „Предпочитания“, осигурен раздел за „Бисквитки и други данни за Интернет страниците“.

Браузър Google Chrome: Раздел „Поверителност“ в меню „Параметри“, подраздел „Параметри на съдържанието“, осигурен раздел за „Бисквитки и други данни за Интернет страниците“.

Браузър Internet Explorer: Меню „Инструменти“, след това раздел „Интернет опции“, след това „Общи“, след това „Хронология на браузъра“, след това „Параметри“, след това отворете прозореца „Параметри на временни Интернет файлове и хронология“ и накрая „Показване на файлове“.

Браузър Mozilla Firefox: Меню „Инструменти“, раздел „Опции“, подраздел „Поверителност“, функционалност „Изтриване на специфични бисквитки“.

От друга страна можете ръчно да изтриете бисквитките като предприемете следните стъпки:

Отидете в папката „Компютър“, изберете C:\\ в папката Windows,

Отворете папката „Временни Интернет файлове“ и изберете всички файлове (CTRL+A).

Изберете опцията „изтриване“.

Освен това можете да програмирате своя Интернет браузър да блокира или получава предупреждение за всички инсталирания на бисквитки на Вашето крайно устройство. Стъпките, които трябва да следвате, се различават за всеки вид браузър, но можете да намерите указанията в раздел „Помощ“ на последните. Програмирането на Вашия браузър може да се извърши независимо върху всяко от крайните устройства, които използвате, за да получите достъп до Интернет страниците на Autohop.bg.

Деинсталирането или блокирането на бисквитките, използвани на Интернет страниците на Autohop.bg, може да засегне или дори да Ви попречи да използвате тези Интернет страници.

5. Какви видове бисквитки се използват от Autohop.bg?

Бисквитките могат да бъдат временни и продължителността им да бъде равна само на тази на Вашата сесия на сърфиране в Интернет страницата, или могат да бъдат постоянни, т.е. с по-дълъг период на експлоатация съгласно зададената продължителност и параметрите на Вашия Интернет браузър. Съществуват много различни видове бисквитки, които можем да разпределим в четири групи, определени по-долу.

- Сесийни бисквитки

Това са временни “бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра.

- Постоянни бисквитки

Те остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър и след като браузърът е затворен, понякога за период от една година или по-дълго (точната продължителност от време ще зависи от "продължителността на живот" на отделната "бисквитка"). Постоянните "бисквитки" се използват, когато Autohop.bg трябва да знае кой сте през повече от една сесия на сърфиране (например, да запомни Вашето потребителско име или предпочитанията за персонализиране на Autohop.bg).

- Бисквитки от Autohop.bg

Това са "бисквитки", поставени във Вашия браузър и/или твърд диск от Autohop.bg. Това включва приписването на уникална Ваша идентичност с оглед проследяването на движението Ви в уеб сайта. Тези “бисквитки" се използват за управление на сесията и с разпознавателни цели.

- Строго необходими бисквитки

Строго необходимите бисквитки са бисквитки, които са задължителни поради факта, че функционалността на Интернет страницата зависи от тяхното съществуване. Тяхното деактивиране ще причини важни затруднения при употребата на страницата или дори невъзможност за използване на предлаганите от нея услуги. Строго необходимите бисквитки не запазват информацията, след като напуснете страницата. Те позволяват, например, да се определят крайните устройства за изпращане на комуникацията, за задаване на номера към „пакетите“ с данни, за да бъдат изпратени по заявения ред, както и за откриване на грешки при предаването или загуба на данни.

- Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки се използват изключително за предоставяне на услуга по електронна комуникация при поискване от страна на потребителя в Интернет. Ако тези бисквитки бъдат деинсталирани, предоставянето на тази услуга ще стане невъзможно.

Информацията се запазва и след Вашата сесия на сърфиране в Интернет страницата и може да се изпрати до партньорите, единствено, за да се осигурят обезпечавания, които са необходими за услугите. Те могат да бъдат, например, бисквитки, които запаметяват предпочитанията на потребителя, като неговите езикови предпочитания, или бисквитки, които запаметяват „сесията на потребителя”.

- Бисквитки за статистически данни и статистика за аудиторията

Бисквитките за измерване на аудиторията помагат за разпознаване на посетителите на Интернет страницата при различните им визити. Тези бисквитки единствено съхраняват идентификацията на потребителя в Интернет (специфична за всяка бисквитка) и в никакъв случай не се използват за събиране на поименна информация, принадлежаща на посетителите. Тези бисквитки запаметяват страниците, посетени от потребителя, продължителността на всяко посещение и съобщенията за възникналите грешки; всички те могат да помогнат за подобряване на работните характеристики на Интернет страниците на Autohop.bg.

Бисквитките за статистически данни могат да се инсталират и управляват от партньорите; въпреки това Autohop.bg ограничава употребата им до края на необходимостта от използване на изискваните статистически данни.

- Бисквитки за проследяване и бисквитки, генерирани от добавките на социалните мрежи

Бисквитките за проследяване позволяват на трети страни да предоставят услуги, които са основно в областта на рекламата, както и да подобрят тяхната ефективност. Тези бисквитки могат да запазят страниците и Интернет страниците, които посещавате, както и да съберат някои лични данни, основно IP адреса на крайното устройство, използвано от потребителя в Интернет. Събраната информация може да бъде споделена и с трети страни.

Такъв, например, е случаят с бисквитките, които позволяват на рекламодателите да предлагат специално пригодени реклами, адаптирани към Вашите основни интереси, които се определят според Вашата хронология на браузъра в Интернет страниците на Autohop.bg или които ограничават нейното повтаряне. Тези бисквитки изискват разрешението на потребителя в Интернет, който посещава Интернет страницата. В този случай на предната страница на Интернет страницата ще се появи банер, който ще Ви попита за съгласието Ви да инсталирате тези бисквитки.

Autohop.bg използва и т.нар. добавки за социални мрежи, които са под формата на инструменти за споделяне, свързващи информацията в социалните мрежи, като Facebook, Linkedin или YouTube.

По време на посещението Ви на нашата Интернет страница, тези добавки за социални мрежи могат да бъдат деактивирани по подразбиране , което означава, че те няма да предават информация към съответните социални мрежи без намеса от Ваша страна. Преди да можете да използвате тези добавки, трябва да ги активирате чрез кликване. Тези добавки остават активирани, само докато отново ги деактивирате или до изтриването на съответните бисквитки. По-подробна информация относно деактивирането на тези добавки или изтриването на бисквитките ще намерите в горните раздели на настоящата политика. След активацията системата установява директна връзка със социалната мрежа, избрана за споделяне на съответното съдържание. След това съдържанието, споделено чрез добавката, се предава директно от социалната мрежа към Интернет браузъра, който го препраща към посещаваната Интернет страница.

След като сте активирали добавката, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали в действителност използвате тази добавка или не. Ако сте свързани към социална мрежа, целта е посещението Ви да бъде свързано с настоящата Интернет страница и потребителския Ви акаунт в мрежата. Посещението на другите Интернет страници на Autohop.bg няма да бъде свързано с настоящото посещение и потребителския Ви акаунт в социалната мрежа, докато не сте активирали съответната добавка на тези страници. Ако сте член на социална мрежа и не желаете тази мрежа да установява връзка между данните, събрани по време на Вашето посещение, и информацията, запаметена по време на регистрацията Ви, е задължително да прекъснете своята сесия в мрежата, преди да активирате добавките.

Обърнете внимание, че ние не можем да окажем влияние, нито да вземем решение относно обема и естеството на данните, събрани от социалната мрежа чрез тези добавки. За да се запознаете с обема и естеството на обработваните данни и степента на завършеност на обработката, както и с начините на обработка и употреба на данните от социалната мрежа, а също и с правата и опциите за контрол, с които разполагате за защита на личните Ви данни, прочетете изявленията и правната информация, свързани със защитата на личните данни, публикувани от съответните социални мрежи.

Нашите Интернет страници използват добавките на следните социални мрежи:

facebook.com, генерирана от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Списък и обобщение на добавките, предоставени от Facebook, ще намерите на следния адрес: http://www.developers.facebook.com/plugins

За допълнителна информация относно политиката на Facebook, касаеща защитата на личните данни, посетете: http://www.facebook.com/policy.php. Можете и да блокирате тези добавки на Facebook със специфични добавки към Вашия браузър, като „Facebook Blocker“.

Linkedin, генерирана извън САЩ, е под контрола на Linkedin Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (Ирландия). За допълнителна информация относно политиката на Linkedin за защита на личните данни, направете справка с: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv (и особено с клауза 1.7 : употреба на услуги на трети страни и справка с Интернет страници на трети страни) Youtube, генерирана от Google Inc., на адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (САЩ) За допълнителна информация относно защитата на личните данни, направете справка с: https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/

- Бисквитки от Google Анализ (Google Analytics)

"Бисквитките" на Google Анализ са аналитични "бисквитки"/"бисквитки" за представянето, които ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват уеб сайта ни. Тези "бисквитки" могат да ни кажат как много от посетителите използват нашия уебсайт, времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на уеб сайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни.

Информацията, събрана от "бисквитките" на Google Анализ на нашия уеб сайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google.

За повече информация относно Google анализ, моля кликнете върху следния линк (моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от от уеб сайта на UCB): http://www.google.com/ analytics/learn/privacy.html

- Бисквитки от YouTube

YouTube може да поставя "бисквитки" на Вашия компютър, ако гледате клипове на нашия уеб сайт, вградени от YouTube.

Ние нямаме контрол над тези "бисквитки" на трети страни. Моля, посетете съответния уебсайт на третата страна, за да научите повече за тези "бисквитки" и как да ги управлявате.

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.
За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.
Затвори
Вашата заявка се обработва, моля изчакайте Зарежда се, моля изчакайте